Inschrijven

Voor informatie en inschrijvingen kan u alle schooldagen tijdens de schooluren terecht op het secretariaat.

Ingang: Dorpsstraat 61
Tel:Ā 03/568.66.65

ā€‹Neem het volgende mee:Ā 

  • Kinderpasje of Kids-ID,
  • Na 30 juni het schoolrapport

ā€‹U zal dan ook een rondleiding in de school krijgen.

Instapdata

KleutersĀ vanaf 2,5 tot 3 jaarĀ mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijnĀ vanafĀ deĀ instapdagĀ volgend op de datum waarop de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereikt is.Ā  (Voordien mag een kleuter niet op school aanwezig zijn.) Ā  Een kleuter die de leeftijd vanĀ 3 jaarĀ bereikt heeft, kanĀ elke dag ingeschrevenĀ enĀ in de school toegelatenĀ worden zonder rekening te houden met de instapdata.

De instapdata:

  • DeĀ eerste schooldag naĀ deĀ zomervakantie
  • DeĀ eerste schooldag naĀ deĀ herfstvakantie
  • DeĀ eerste schooldag naĀ deĀ kerstvakantie
  • DeĀ eerste schooldagĀ vanĀ februari
  • De eerste schooldag na de krokusvakantie
  • DeĀ eerste schooldag naĀ deĀ paasvakantie
  • DeĀ eerste schooldag na Hemelvaartsdag
Inschrijvingen Sint-Catharina-min
Inschrijvingen Sint-Catharina 2-min