Inschrijven

Voor informatie en inschrijvingen kan u alle schooldagen tijdens de schooluren terecht op het secretariaat.

Ingang: Dorpsstraat 61
Tel: 03/568.66.65

Neem het volgende mee: 

  • Kinderpasje of Kids-ID,
  • Na 30 juni het schoolrapport

U zal dan ook een rondleiding in de school krijgen.

Instapdata

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn vanaf de instapdag volgend op de datum waarop de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereikt is.  (Voordien mag een kleuter niet op school aanwezig zijn.)   Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag ingeschreven en in de school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdata.

De instapdata:

  • De eerste schooldag na de zomervakantie
  • De eerste schooldag na de herfstvakantie
  • De eerste schooldag na de kerstvakantie
  • De eerste schooldag van februari
  • De eerste schooldag na de krokusvakantie
  • De eerste schooldag na de paasvakantie
  • De eerste schooldag na Hemelvaartsdag