Oudercomité

SCHOOLCOMITÉ

Al jarenlang ondersteunen de Ouderraad en het Feestcomité onze school waar ze kunnen.  Twee teams die broederlijk naast elkaar een waardevolle bijdrage leverden, vaak met deelname en/of hulp aan elkaars activiteiten.

Om onze school nóg beter van dienst te kunnen zijn, smelten onze twee teams samen tot één groot geheel.  Samen vertegenwoordigen we een rijke traditie aan activiteiten met mooie herinneringen in onze schoolgeschiedenis.  Door samen onze talenten in te zetten verzekeren we ook de toekomst van die activiteiten.

Wie zijn we?

Wij, leden van het Schoolcomité, zijn ouders van leerlingen op onze school, net zoals jullie.  Of onze kinderen zaten in het verleden op St.Catharina, en omdat we maar geen afscheid kunnen nemen van onze school en haar team, blijven we ons graag voor hen inzetten.   Sommigen van ons lopen hier al zo lang rond dat ze wel deel lijken van het meubilair.  Anderen zijn nog maar net lid van het comité en zorgen voor de broodnodige frisse wind die elke groep regelmatig nodig heeft.  

Ons comité bestaat dus uit oude ouders, jonge ouders, zelfs al enkele grootouders, leerkrachten en directie.  We maken geen onderscheid, iedereen met een hart voor St.Catharina is welkom!

Wat doen we?

In het kort: We organiseren!  Grote activiteiten, zoals het schoolfeest en de fuif.  Lekkere activiteiten, zoals de wafeltjesverkoop en de verwendag voor onze leerkrachten.  Mijlpalen in de schoolcarrière van jullie kinderen, zoals de proclamaties voor de kleuterschool en het 6e jaar.  Maar ook leerrijke activiteiten, zoals de info-avonden waarvan “Leren Leren” een absolute topper en aanrader is voor de leerlingen en ouders van onze 5e– en 6e-jaars. 

De opbrengst van al die activiteiten zorgt ervoor dat we onze school financieel kunnen helpen.  De opbrengst van het schoolfeest levert een belangrijke bijdrage aan de dagdagelijkse niet te onderschatten kosten.  De andere activiteiten zorgden er onder andere voor dat we de lagere school mee konden voorzien van digitale schoolborden, de speelkast van de speeltijden werd aangevuld, de leerkrachten een bestelling voor zorgmateriaal konden plaatsen en de buitenklas kon worden ingericht.  We zorgen er ook voor dat onze info-avonden gratis en daardoor voor iedereen toegankelijk zijn.  En dat jullie afstuderende kleuters en 6e-jaars samen met hun ouders kunnen genieten van een feestelijke receptie.  We blijven samen brainstormen om nieuwe ideeën uit te werken en oude formules nog beter op maat van onze school uit te werken.

Hoe doen we dat, dat “organiseren”?  

We vergaderen!  Een paar keer per jaar komen we samen in het leerkrachtenlokaal/refter van de lagere school.  We starten om 20.00h en proberen het niet te laat te maken (wat ons niet altijd lukt, omdat samen vergaderen ook gewoon gezellig is).  Zo’n vergadering klinkt zwaarmoedig, maar is het absoluut niet.  We overlopen een activiteit die achter de rug is, plannen de activiteiten die nog op de agenda staan en werken concreet uit wie/wat/waar doet ter voorbereiding of op de activiteit zelf.  Het gebeurt dat leden van het schoolcomité zijn aangesproken door ouders met een vraag of een probleem.  Op een vergadering kan het schoolcomité dan dienen als doorgeefluik naar onze school toe.  Er is één belangrijke regel: het schoolcomité moeit zich niet met de pedagogische werking van onze school.  Je kan dus geen rapporten bespreken op de vergadering en er kan geen uitleg gevraagd worden over het huiswerk van dochter- of zoonlief.

Ons schoolcomité kan altijd nieuwe leden gebruiken!  We zijn steeds op zoek naar leden die graag vergaderen en organiseren, maar ook naar leden die liever achter de schermen aan de slag gaan of de handen uit de mouwen steken op de activiteiten zelf.